Beceri Nedir?

Hatırlanan ve anlaşılan bilgilerin uygulamaya yönelik kullanılmasını ifade eder. Kazanılan beceride; bilgiyi kullanma, düşünme - problem çözme, kas-zihin koordinasyonu, uygun yöntemi uygulama, araç, gereç, materyal kullanma, başkalarına aktarma vardır.

Beceri Nedir?

Hatırlanan ve anlaşılan bilgilerin uygulamaya yönelik kullanılmasını ifade eder. Kazanılan beceride; bilgiyi kullanma, düşünme - problem çözme, kas-zihin koordinasyonu, uygun yöntemi uygulama, araç, gereç, materyal kullanma, başkalarına aktarma vardır.


Beceriler haritasıyla;
Mesleki teknik eğitimde uygulanan her bir eğitim programı için, öğrenme sürecinin sonunda bireyin kazandığı ve/veya sergileyebileceği becerilerin sınıflandığı ve sıralandığı beceri haritaları (tabloları) hazırlamak amaçlanmaktadır.


Eğitim programında tanımlanan beceriler;
  • Düzeyine,
  • Gerekli bilgi tabanına,
  • Bilginin karmaşıklık düzeyine,
  • Kullanılan yöntemin özelliğine,
  • Kullanılan araç, gereç ve materyallerin özelliğine,
  • Beklenen ürün ya da hizmete
vb. özelliklere göre gruplandırılır.

Beceriler haritasıyla bireyler veya kurumlar;
  • Gelişim süreçlerini tanımlamaları mümkün olabilecek,
  • Ne tür yetkinliklere ihtiyaçlarının olduğunu açıklayabilecek,
  • Kendi beceri haritalarını oluşturabilecek ve mesleki gelişim süreçlerini kendileri planlayabilecektir.