DUYURULAR
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜNCELLENEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI.
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri ve ders bilgi formları yayınlanmıştır.
HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ.
Ankara Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İstanbul İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak Hazırlık Sınıfı olan Anadolu Teknik Programı haftalık ders çizelgesi ve kurul kararı için tıklayınız.
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE DİPLOMA PROGRAMI UYGULANACAKTIR.
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 9. Sınıflardan başlamak üzere Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanacak diploma fark derslerini içeren haftalık ders çizelgesi ile kurul kararı için tıklayınız.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DERS BİLGİ FORMLARI VE MODÜL BİLGİ SAYFALARI.
2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulamaya konulan 27 alan 141 dala/mesleğe ait Ders Bilgi Formları ve Modül Bilgi sayfaları için tıklayınız. için tıklayınız.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ,MAKİNE TEKNOLOJİSİ, MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ VE KESİM DALINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK DUYURUSU
2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Mesleki eğitim Merkezi Makine Teknolojisi, Moda Tasarım Teknolojileri,Bilişim Teknolojisi Alanları ve Kesim Dalına Ait Güncellenen Çerçeve Öğretim Programları, Hafatalık Ders Çizelgeleri ve Kurul Kararı(Giyim Üretim Teknolojisi 9 ve 10.sınıftan itibaren Moda Tasarım Teknolojileri olarak güncellenmiştir.) için tıklayınız.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ,MAKİNE TEKNOLOJİSİ VE MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN DUYURU
2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Makine Teknolojisi, Moda Tasarım Teknolojileri ve Bilişim Teknolojisi Alanlarına Ait Güncellenen Çerçeve Öğretim Programları, Hafatalık Ders Çizelgeleri ve Kurul Kararı(Giyim Üretim Teknolojisi 10.sınıftan itibaren Moda Tasarım Teknolojileri olarak güncellenmiştir.) için tıklayınız.
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİNE İLİŞKİN DUYURU
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Rehberlik ve Yönlendirme Dersine yönelik yazısı için tıklayınız.
HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Haftalık Ders Çizelgelerinin Uygulanmasına yönelik yazısı için tıklayınız.
BİREYSEL ÖĞRENME MATERYALLERİNİN YAZDIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU
Bireysel Öğrenme Materyali Yazım Duyurusu ve ekleri için tıklayınız.
GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER İÇİN 9.SINIF HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLE TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programları 9.Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi, Kurul Kararı ve Öğretim Programı için tıklayınız.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul Kararı, Haftalık Ders Çizelgeleri, Çerçeve Öğretim Programları ve Uygulamaya İlişkin Açıklamalar için tıklayınız.
MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 9. Sınıftan İtibaren Uygulanacak Olan Maden Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programını indirmek için tıklayınız.
SİVİL HAVACILIK ALANI
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında 10. Sınıftan İtibaren Uygulanacak Olan Sivil Havacılık Alanı Çerçeve Öğretim Programını indirmek için tıklayınız.
YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAM VE YARDIMCI MATERYALLERİ
Bilişim, Büro Yönetimi, Muhasebe Finansman, Pazarlama ve Perakende alanlarına ait ingilizce yardımcı materyalleri sitemize eklenmiştir. Yabancı dil öğretim program ve yardımcı öğretim materyallerine menülerden butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
HEMŞİRELİK ALANI DERS PROGRAMLARI
  • Hemşirelik alanı modüler yapıda değildir, derslerin öğretim programları uygulanacaktır. Ders programlarını indirmek için tıklayınız.

İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ
  • İkili Mesleki Eğitim Merkezi Haftalık Ders Çizelgelerini indirmek için tıklayınız.

KURUL KARARLARI
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 13.01.2017 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maden Teknolojisi Alanı Haftalık Ders Çizelgeleri, 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2014 tarihli ve 50 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 52 Alan 204 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararı ve eklerini indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2014 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere uygulanacaktır. Kurul kararı ve eklerini indirmek için tıklayınız.
  • Diğer kurul kararlarına erişmek için tıklayınız.

GÖRÜŞ FORMU
Bireysel öğrenme materyalleri ile ilgili karşılaştığınız sorunları veya görüşlerinizi bireysel öğrenme materyali değerlendirme formunu kullanarak iletebilirsiniz.

ornek