DUYURULAR
E-OKUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüzce e-okul üzerinde okul tipleri ve alanlarının ders giriş işlemleri devam etmektedir.
Bu kapsamda;
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Eğlence Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanlarının e-okul üzerinden ders girişleri tamamlanmamıştır.
Okulların söz konusu alanlarda e-okul üzerinde kayıtlı dersler üzerinden işlem yapmamaları, meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan tabi oldukları protokollü veya genel haftalık ders çizelgeleri üzerinden okul programlarını düzenlemeleri gerekmektedir.
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DAL DERSLERİNİN VE SEÇMELİ DERSLERİN BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR .
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında dal derslerinin ve seçmeli derslerin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ DİPLOMA FARK DERSLERİ.
Mesleki Eğitim Merkezleri Diploma Fark Dersleri (Matematik Dersi "9-12. Sınıflar", Türk dili ve Edebiyatı Dersi "9-12. Sınıflar" ve Tarih Dersi "9-12. Sınıflar") Öğretim Programları'nın 2020-2021 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanacağı ekli örneği ve kurul kararı için tıklayınız.
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA MESLEKİ EĞİTİM 9. SINIFLARDAN İTİBAREN KADEMELİ OLARAK UYGULANACAKTIR.
2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak haftalık ders çizelgesi ile kurul kararı için tıklayınız.
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KİTAP SEÇİMİ.
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Kitap Seçimlerine Yönelik Açıklamalar için tıklayınız.
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİTAP SEÇİMİ.
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı kitap seçiminde yararlanılacak Haftalık Ders Çizelgeleri, 2018-57 Sayılı Kurul Kararı ve Uygulamaya İlişkin Esaslar için tıklayınız.
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM VERİLEN OKULLARIN 11.SINIFLARINDA DAL DERSLERİNİN BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.
Yoğunlaştırılmış eğitim veren okulların 11.sınıflarında okutulacak derslerle ilgili dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE DİPLOMA PROGRAMI UYGULANACAKTIR.
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 9. Sınıflardan başlamak üzere Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanacak diploma fark derslerini içeren haftalık ders çizelgesi ile kurul kararı için tıklayınız.
2019-2020 ÖĞRETİM YILINDA 11.SINIFLARDA DAL DERSLERİNİN BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.
11.sınıflarda okutulacak derslerle ilgili dikkat edilecek hususlar için tıklayınız.
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MTAL GÜNCELLENEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI.
MTAL Öğretim Programları sekmesine tıklayarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 10, 11 ve 12. sınıflarda uygulanacak olan çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri ve ders bilgi formlarına ulaşabilirsiniz.
PROTOKOL KAPSAMINDAKİ OKULARDA UYGULANACAK TURİZM ALANLARINDA (YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ, KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ VE EĞLENCE HİZMETLERİ) HAZIRLANAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren protokol kapsamındaki okullarda (Ankara Çankaya İMKB MTAL, Aydın Kuşadası Güvercinada MTAL, Antalya Falez MTAL, Muğla Bodrum Turgut Reis MTAL, Antalya Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı MTAL, Ankara Yenimahalle MTAL, Muğla Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin MTAL, Antalya Yeşilbayır İMKB MTAL, İzmir Nevvar Salih MTAL, Balıkesir Ayvalık Cunda MTAL, Antalya Tez-Tur MTAL) uygulanacak olan Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Eğlence Hizmetleri Alanlarına ait çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri, ders bilgi formları ve kurul kararı için tıklayınız.
HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ.
Ankara Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İstanbul İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak Hazırlık Sınıfı olan Anadolu Teknik Programı haftalık ders çizelgesi ve kurul kararı için tıklayınız.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DERS BİLGİ FORMLARI VE MODÜL BİLGİ SAYFALARI.
2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulamaya konulan 27 alan 141 dala/mesleğe ait Ders Bilgi Formları ve Modül Bilgi sayfaları için tıklayınız. için tıklayınız.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ,MAKİNE TEKNOLOJİSİ, MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ VE KESİM DALINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK DUYURUSU
2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Mesleki eğitim Merkezi Makine Teknolojisi, Moda Tasarım Teknolojileri,Bilişim Teknolojisi Alanları ve Kesim Dalına Ait Güncellenen Çerçeve Öğretim Programları, Hafatalık Ders Çizelgeleri ve Kurul Kararı(Giyim Üretim Teknolojisi 9 ve 10.sınıftan itibaren Moda Tasarım Teknolojileri olarak güncellenmiştir.) için tıklayınız.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ,MAKİNE TEKNOLOJİSİ VE MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN DUYURU
2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Makine Teknolojisi, Moda Tasarım Teknolojileri ve Bilişim Teknolojisi Alanlarına Ait Güncellenen Çerçeve Öğretim Programları, Hafatalık Ders Çizelgeleri ve Kurul Kararı(Giyim Üretim Teknolojisi 10.sınıftan itibaren Moda Tasarım Teknolojileri olarak güncellenmiştir.) için tıklayınız.
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİNE İLİŞKİN DUYURU
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Rehberlik ve Yönlendirme Dersine yönelik yazısı için tıklayınız.
HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Haftalık Ders Çizelgelerinin Uygulanmasına yönelik yazısı için tıklayınız.
BİREYSEL ÖĞRENME MATERYALLERİNİN YAZDIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU
Bireysel Öğrenme Materyali Yazım Duyurusu ve ekleri için tıklayınız.
GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER İÇİN 9.SINIF HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLE TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programları 9.Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi, Kurul Kararı ve Öğretim Programı için tıklayınız.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul Kararı, Haftalık Ders Çizelgeleri, Çerçeve Öğretim Programları ve Uygulamaya İlişkin Açıklamalar için tıklayınız.
MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 9. Sınıftan İtibaren Uygulanacak Olan Maden Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programını indirmek için tıklayınız.
SİVİL HAVACILIK ALANI
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında 10. Sınıftan İtibaren Uygulanacak Olan Sivil Havacılık Alanı Çerçeve Öğretim Programını indirmek için tıklayınız.
YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAM VE YARDIMCI MATERYALLERİ
Bilişim, Büro Yönetimi, Muhasebe Finansman, Pazarlama ve Perakende alanlarına ait ingilizce yardımcı materyalleri sitemize eklenmiştir. Yabancı dil öğretim program ve yardımcı öğretim materyallerine menülerden butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
HEMŞİRELİK ALANI DERS PROGRAMLARI
  • Hemşirelik alanı modüler yapıda değildir, derslerin öğretim programları uygulanacaktır. Ders programlarını indirmek için tıklayınız.

İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ
  • İkili Mesleki Eğitim Merkezi Haftalık Ders Çizelgelerini indirmek için tıklayınız.

KURUL KARARLARI
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 13.01.2017 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maden Teknolojisi Alanı Haftalık Ders Çizelgeleri, 2017-2018 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2014 tarihli ve 50 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 52 Alan 204 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararı ve eklerini indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2014 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere uygulanacaktır. Kurul kararı ve eklerini indirmek için tıklayınız.
  • Diğer kurul kararlarına erişmek için tıklayınız.

GÖRÜŞ FORMU
Bireysel öğrenme materyalleri ile ilgili karşılaştığınız sorunları veya görüşlerinizi bireysel öğrenme materyali değerlendirme formunu kullanarak iletebilirsiniz.

ornek